In december 2010 haalde ik mijn master sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In de jaren voor die studie werkte ik aan kunstopdrachten voor de openbare ruimte. Maar in die ruimte problematiseerde ik mijn eigen rol als beeldend kunstenaar in een complexe samenleving. De studie sociologie gaf duidelijkheid over, en tevens een nieuwe input, aan mijn kunstenaarschap.

Over mijn kunstenaarschap

De studie sociologie heeft mij als kunstenaar een beter inzicht gegeven in de kunstwereld binnen het groter geheel van de samenleving dan ik daarvoor had. Dat beter inzicht heeft mij duidelijk gemaakt dat ik een antwoord moet geven op de vraag: wat voor kunstenaar wil ik zijn? De keuze die ik aansluitend heb gemaakt heeft mij veel rust en ruimte gebracht in de wijze waarop ik mijn kunstenaarschap vormgeef. Een wijze die, anders dan de jaren voor de sociologiestudie, mij terug heeft geworpen op een meer intrinsieke gerichtheid t.a.v. mijn ontwikkeling als kunstenaar. In tegenstelling tot de hedendaagse tendens, waarin het creëren van interacties met de toeschouwer centraal staat in de productie van de kunst, creëer ik nu in de betrekkelijke eenzaamheid van mijn atelier, mijn werken. Daar richt ik mij op de door mijzelf opgeworpen probleemstelling die, in een steeds weer terugkerend proces waarin na het oplossen van de probleemstelling zich een nieuwe probleemstelling aankondigt, mijn kunst in beweging zet. Dit creatieve proces is niet bestemd voor het publiek. Pas wanneer ik een oplossing heb gevonden, voor dat moment en dat product, kan het werk mijn atelier verlaten en is het kunst geworden. Op dat moment neem ik er afstand van, om het als kunst open te stellen tegenover de onderzoekende blik van de toeschouwer.


Daarnaast coacht Anna Ramsair individuen die een (her)start willen maken op het gebied van studie en werk.


info@annaramsair.nl